Kogo interesują wyniki przetargów

Współżycie instytucji państwowych i firm prywatnych jest niezwykle skomplikowane. Fakt iż urzędnik ma decydować o wydawaniu cudzych pieniędzy (nierzadko całkiem sporych), jest dość korupcjogenny. Z tego powodu powołano do życia Ustawę o Zamówieniach Publicznych, której zadaniem jest ochrona interesów podatnika. Najogólniej rzecz biorąc, zgodnie z tą ustawą, każdy podmiot wydatkujący środki publiczne jest zobowiązany:

 • ogłosić fakt swojego zapotrzebowania na towary lub usługi,
 • przyjąć oferty od potencjalnych dostawców lub wykonawców,
 • wybrać wśród tych ofert najlepszą,
 • ogłosić wynik przetargu,
 • podpisać umowę z najlepszym oferentem.

Ustawa precyzuje dokładnie każdy z powyższych kroków, wyczytamy w niej jak powinna wyglądać poprawnie napisana specyfikacja, także jak publikować wyniki przetargów (więcej: https://www.pressinfo.pl/przetargi-i-zamowienia-publiczne).

Tryby postępowań przetargowych

Prawidłowo przeprowadzone postępowanie przetargowe może odbyć się w jednym z poniższych trybów:

 • przetarg nieograniczony – mogą się do niego zgłaszać wszyscy zainteresowani kontraktem,
 • przetarg ograniczony – potencjalni wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do postępowania przetargowego,
 • negocjacje z ogłoszeniem – po złożeniu ofert wstępnych, wykonawcy zapraszani są do negocjacji cen,
 • dialog konkurencyjny – wykonawca prowadzi dialog konkurencyjny z wybranymi oferentami,
 • zamówienie z wolnej ręki – uproszczona procedura dotycząca zamówień na stosunkowo niewielkie kwoty,
 • zapytanie o cenę – zamawiający wysyła zapytanie o cenę do wybranych przez siebie dostawców,
 • licytacja elektroniczna – wykonawca składa ofertę online, w czasie rzeczywistym na stronie internetowej,
 • konkurs – zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy.

Należy również wspomnieć, że w chwili gdy ogłoszone są wyniki przetargów, sprawa jeszcze nie jest do ostatecznie przesądzona, gdyż oferenci, którzy nie zostali wybrani mają prawo dany przetarg oprotestować. Sprawę w takiej sytuacji rozstrzyga odpowiedni sąd.

 

Autor zdjęcia: pixabay.com